Bu web adresi, tekelci bilim anlayışıyla hareket eden Türkiye Bilimler Akademisi'nin, kaynak göstermemize rağmen, alıntı yapamayacağımıza dair ihtarı nedeniyle yayından kaldırılmıştır.

Bir kamu ve devlet kurumu olan tuba.gov.tr'nin, bilimin ve bilginin yaygınlaşmasına sekte vuran bu ihtarını kınıyoruz.

Bu yaptırıma karşı mücadelemiz farklı mecralarda devam edecektir.